Criw Cymraeg

Newsletter

Logo Competition

The Criw Cymraeg needs a new unique logo that represents Ysgol Bryn Deva.  We thought that it would be a good idea to create a whole school competition to find the best logo!  Watch our video to find out more. 

Mae angen logo newydd ar y Criw Cymraeg i gynrychioli Ysgol Bryn Deva.  Roeddem yn meddwl ei fod yn syniad da i creu cystadleuaeth logo. Gwyliwch y fideo i ddarganfod mwy!

Criw Cymraeg: Why learning Welsh is important.